Nekustamā īpašuma pārbūve un tās saskaņošana būvvaldē.

Bieži vien īpašnieki mēdz pielāgot mājas savām vēlmēm, veicot remontdarbus un pārbūves. Cik daudz mājiniekiem ir ļauts darīt veicot remontdarbus? Kosmētisko remontu iedzīvotāji drīkst veikt pēc saviem ieskatiem. Tomēr, ja tiek mainīts sākotnējais dzīves vietas plānojums, ir jāveic saskaņošana. Izskaidrosim, kāpēc pārbūves jāsaskaņo un kā to pareizi darīt.

Kad pārbūve nav jāsaskaņo?

  • Pārbūves darbu veikšana dzīvoklī nav jāsaskaņo vien tādā gadījumā, ja tiek veikts kosmētiskais remonts.
  • Tāpat Būvvaldē iesniedzama Apliecinājuma karte gadījumos, kad tiek veikta vienkāršota atjaunošana, piemēram, ja remonta gaitā ir paredzēta pārplānošana, nojaucot vai izbūvējot kādu nenesošu starpsienu, apvienojot tualeti ar vannasistabu vai viesistabu ar virtuvi. Ja ēka pieder vairākiem īpašniekiem, bet dzīvokļi ir nodoti tikai lietošanā, bez citu dzīvokļu īpašnieku piekrišanas nevar veikt vienkāršoto atjaunošanu.

Kad pārbūve ir jāsaskaņo?

Saskaņošana nepieciešama tad, ja pārbūves (kapitālā remonta) laikā tiek skartas nesošās konstrukcijas vai elementi, kurus, lai atjaunotu būvi, paredzēts nomainīt vai pastiprināt, jeb tie atrodas koplietošanas telpās. Piemēram, ja būvniecības laikā paredzēta durvju ailas izbūve nesošajā sienā vai, citi mērķtiecīgi funkcionāli un tehniski uzlabojumi (piemēram, lodžijas pievienošana dzīvoklim u.c.)

Kur un kā jāsaskaņo pārbūve?

Pārbūve tiek saskaņota ar būvvaldi veicot sekojošas darbības:

  •  Iesniegt būvprojektu, lai varētu saņemt būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem.
  • iesniegt nepieciešamo būvatļaujā minēto dokumentāciju, lai saņemtu būvatļaujā atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
  • pēc būvdarbu pabeigšanas nodot objektu ekspluatācijā

Ikviens gadījums ir jāvērtē individuāli. Iedzīvotājam ir jāvēršas pie sertificēta arhitekta, kurš, izvērtējot konkrēto situāciju un paredzētās darbības, arī paskaidros, kāda dokumentācija ir nepieciešama, un to izstrādās.