Ziepniekkalns – Rīgas pilsētas apkaime Zemgales priekšpilsētā.

Vēsture un nozīmīgums Rīgā

Ziepniekkalns atrodas Pārdaugavas dienvidu daļā. Tas izveidojies uz bijušās Bišumuižas, Ēbelmuižas, Foka, Jaunās Grāves muižas, Nummurmuižas un Reimermuižas zemes. Savukārt, Bišumuižas grāvi, Zaļenieku, Celtnieku un Skaistkalnes ielu izveidojās zemu kāpu rajons − Ziepniekkalna kāpas. Ziepniekkalna centrā atrodas Ēbelmuižas parks. Te saglabājusies arī Ēbela muižas dzīvojamā ēka (Zaļenieku ielā 21). Ar laiku Ēbela muiža kļuva par populāru bagātāko un ievērojamāko Rīgas namnieku atpūtas vietu.

Netālu no Ēbelmuižas parka atrodas 1871.gadā izveidotie Ziepniekkalna kapi (Mālu iela 19). Ziepniekkalna rietumu mala sakrīt ar Vienības gatvi (līdz krustojumam ar K.Ulmaņa gatvi). Līdz 1935.gadam tā saukta par Jelgavas šoseju (izveidota 19.gs., nospraužot pilsētas robežās jaunu iztaisnotu trasi senajam pasta ceļam, kas gāja no Vācijas robežām caur Jelgavu un Rīgu uz Pēterburgu). Caur Ziepniekkalna teritoriju gāja vēl viens sens tirdzniecības ceļš − no Rīgas uz Lietuvu (tagadējā Bauskas iela).

Teritorija un apbūve

Vislielāko platību aizņem dzīvojamās apbūves teritorijas − 27,3% jeb 162,1 ha, kas raksturīgas gan apkaimes DR daļai, kur izvietots dzīvojamais mikrorajons, gan arī ZR un centrālajai daļai, kur daudzstāvu dzīvojamā apbūve ir nedaudz vecāka. Ievērojamu platību Ziepniekkalnā aizņem arī jauktas apbūves teritorijas. Tās galvenokārt izvietotas gar galvenajām apkaimes ielām, it īpaši A malā gar Ziepniekkalna ielu, kur raksturīga aktīva komercdarbība. Relatīvi ievērojamu teritoriju Ziepniekkalnā aizņem ceļu un ielu trases, kas skaidrojams ar to, ka perspektīvā paredzēts pilnveidot vietējo ielu tīklu apkaimes D un DA daļā, kur pašreiz tā nav vai arī ir vāji attīstīts. Turklāt gar Ziepniekkalna D robežu ir veikta Dienvidu tilta trases 3.kārtas izbūve ar vairākiem jauniem pieslēgumiem pie apkaimes maģistrālo ielu tīkla.

Tuvākā laika plānos ietilpst vērienīgā projekta “Dienvidu maģistrāles 4.kārta (Ziepniekkalna iela–Vienības gatve)” būvniecība. 2017.gadā tika izstrādāts būvprojekts veloceļa “Centrs – Ziepniekkalns” izbūvei. Pēdējo 20 gadu laikā attīstītāji ir nereti izvēlējušies Ziepniekkalnu savu jauno projetu realizācijai:

 • Dienvidu Pakavs,
 • Dienvidu Pakavs 2,
 • Ēbeļmuiža,
 •  Bišumuiža

Ar jaunajiem projektiem katīvi tiek apbuvēta Vienības Gatves, Kaplavas ielas, Komētas ielas un putnu ielas apkārtnes.

Infrastruktūra

Transports:

 • Autobuss: 10, 23, 26, 40, 44, 46, 56, 60
 • Trolejbuss: 19, 27
 • Tramvajs: 10
 • Minibuss: 233
 • Nakts autobuss: N10

Izglītība:

 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Vadakstīte”
 • Rīgas Ziepniekkalna sākumskola
 • Rīgas Ziepniekkalna sākumskola
 • Rīgas 47. vidusskola
 • Rīgas Ziepniekkalna vidusskola

Veikali:

 • Tirdzniecības centrs “Aleja”
 • Mego, Veikals
 • Maxima X
 • tiek būvēts “Lidl” veikals