Kā nekustamā īpašuma darījuma procesā nenopirkt «kaķi maisā»?

Slēdzot darījumu par nekustamo īpašumu, neatkarīgi no tā, vai esat pircēja vai pārdevēja lomā, pats svarīgākais ir noskaidrot visu informāciju, kas saistīta ar īpašumu. Tas ļaus izvairīties no problēmām, kas saistītas ar pārpratumiem vai kādas puses negodprātīgu rīcību. Informācijas meklēšanā ērti izmantot dažādus e-pakalpojumus.

Informāciju par noderīgiem e-pakalpojumiem, kas var palīdzēt nekustamā īpašuma iegādē, apkopota vietnē mana.latvija.lv dzīves situācijā «Nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana».

Zemesgrāmatas un kadastra informācija

Pirms nekustamā īpašuma iegādes noteikti jāpārliecinās, vai tas ir ierakstīts Zemesgrāmatā un arī par darījuma objekta sastāvu, proti, vai pārdevējs ir īpašnieks visam īpašumam, vai, iespējams, būve uz zemes pieder kādam citam. Tāpat Zemesgrāmatā var pārliecināties, vai nekustamais īpašums nav ieķīlāts, izīrēts vai iznomāts kādai trešajai personai. Šis aspekts ir būtisks, ņemot vērā, ka Zemesgrāmatā ierakstītās tiesības, tajā skaitā nomas līgums būs saistošs arī jaunajam īpašniekam.

Pārliecināties par to, vai īpašums ir ierakstīts Zemesgrāmatā, var bez maksas portālā http://www.zemesgramata.lv sadaļā «Meklēt īpašumu», bet, ja nepieciešama detalizētāka informācija, par to būs jāmaksā.

Savukārt portālā Kadastrs.lv ir iespējams apskatīt informāciju par nekustamajiem īpašumiem visā Latvijas teritorijā. Portālā pieejama tehniska informācija par nekustamā īpašuma objektiem, kadastra karte, telpiskie dati par zemi un būvēm, kā arī apgrūtinājumiem, atbilstoši Aizsargjoslu likumam un citiem normatīvajiem aktiem. Vispārēja informācija portālā Kadastrs.lv ir pieejama bez maksas.

Kas jāzina par ēkām un būvēm?

Ja zemes gabals, jau ir apbūvēts, vēlams pārliecināties būvvaldē, ka tā nav patvaļīga būvniecība un tā ir bijusi saskaņota normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Jānoskaidro, vai tā nodota ekspluatācijā un vai būvniecība ir veikta atbilstoši ēkas celtniecības projektam.

Pirms darījuma noslēgšanas vēlams pieaicināt speciālistu, lai novērtētu īpašuma tehnisko stāvokli. Savlaicīgi konstatējot būtiskus īpašuma defektus vai bojājumus, iespējams, varēsi vienoties ar pārdevēju par pirkuma cenas samazinājumu.

Ja pērkat ēku, kas nav nodota ekspluatācijā, var izrādīties, ka ēka ir uzbūvēta, pārkāpjot sarkanās līnijas vai par tuvu kaimiņiem, un tas nozīmē, ka vai nu šī ēka ir jānojauc, vai jāveic jauna detālplānojuma izstrāde, saskaņojot to ar būvvaldi un kaimiņiem, kas var būt sarežģīti.

Pilno raksta versiju skatīt mājas lapā.