Kā pardeklarēt dzīves vietu citā adresē?

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma mērķis ir panākt, lai ikviena persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību

  • Atver interneta vietni: latvija.lv
  • Meklētāja ieraksti: Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana
  • Autorizējies ar internetbankas palīdzību
  • Izlasi noteikumus un dodies tālāk.
  • Laukā: Persona, kam vēlos deklarēt dzīvesvietu atzīmē aili “sev”, ja deklarē dzīvesvietu sev, ja deklarē bērnus, tad atzīmē aili “manam nepilngadīgajam bērnam” u.c.
  • Dzīvesvietas deklarēšanās tiesiskais pamats: Izvēlies sev atbilstošo aili un atzīmē to.
  • Precīzi ievadi savu deklarēto dzīvesvitas adresi.
  • Pārliecinies, ka ievadītie dati ir patiesi
  • Spied “IESNIEGT” un “PABEIGT”