Kapitālpieauguma nodoklis no īpašuma pārdošanas.

Pārdodot nekustamo īpašumu cilvēki bieži vien saskarās ar neparedzētu nodokli, kas jāmaksā. Mums tiek uzdoti jautājumi, kādos gadījumos nodoklis nebūtu jāmaksā. Ņemot vērā klientu interesi aktualizējam šo tēmu un atbildam uz jautājumiem.

Ir vairāki gadījumi, kad nodoklis nav jāmaksā pārdodot nekustamo īpašumu.

  • Tas nav jāmaksā, ja nekustamais īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā vismaz 60 mēnešus pirms tiek pārdots, un vismaz 12 mēnešus līdz pārdošanas dienai ir bijis deklarētā dzīvesvieta (neatkarīgi no tā, vai tie ir bijuši pirmie vai pēdējie 12 mēneši);
  • Gadījumā, ja īpašums, kopš tā reģistrēšanas brīža zemesgrāmatā ir vienīgais īpašums un ir reģistrēts zemesgrāmatā ilgāk kā 60 mēnešus.
  • Nodokli nepiemēro arī tad, ja tas ir vienīgais nekustamais īpašums, no kura gūtais ienākums tiek ieguldīts līdzvērtīgā nekustamajā īpašumā 12 mēnešus pirms vai pēc sava īpašuma pārdošanas.
  • Uzmanība jāpievērš īpašumam, kas saņemts mantojumā/ mantots. Ja īpašums, ir mantots no fiziskas personas, kuru saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē, uzskata, ka nekustamais īpašums ir mantotāja īpašumā no dienas, kad attiecīgais nekustamai īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā, kā mantojuma atstājēja īpašums. Šādā situācijā ir svarīgi pievērst uzmanību tam, lai mantojumā saņemtais īpašums jau iepriekš būtu reģistrēts zemesgrāmatā. Nodoklis tiek piemērots no brīža, kad īpašums ir reģistrēts zemesgramatā, nevis no brīža, kad saņemts mantojumā.

Mēdz būt, ka cilvēki nopērk īpašumu un dažādu iemeslu dēļ (piemēram, lai nemaksātu nekustamā īpašuma nodokli, valsts nodevas) vilcinās ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā. Ja nākas īpašumu pārdot, atskaites punkts būs ieraksts zemesgrāmatā, nevis pirkuma līguma datums.Tādēļ ir ļoti svarīgi nekustamo īpašumu savlaicīgi ierakstīt zemesgrāmatā, lai izpildītos minētais nosacījums par 60 mēnešu periodu un no ienākuma par nekustamā īpašuma pārdošanu nebūtu jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Deklerēšanās īpašumā var būt svarīgs faktors pārdodot īpašumu. Ir  ļoti svarīgi deklarēties pēc īpašuma iegādes, lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem īpašuma pārdošanas brīdī.

Iesakām konsultēties un iegūt sīkāku informāciju pie mūsu nekustamo īpašumu aģentiem, kas atsaucīgi atbildēs uz Jums interesējošiem jautājumiem.