Padomju laikos celtās 467a.sērijas daudzdzīvokļu ēkas ir ekspluatācijas drošas

Padomju laikos celtās daudzdzīvokļu 467a.sērijas ēkas ir drošas turpmākai ekspluatācijai, izpētē secinājusi Ekonomikas ministrija (EM).

Pētījumā tika apsekotas 10 (desmit) 467A sērijas daudzdzīvokļu ēkas dažādos Rīgas mikrorajonos – Zasulaukā, Vecmīlgrāvī, Pļavniekos un Krasta masīvā, kuras bija nodotas ekspluatācijā laika posmā no 1973. līdz 1988. gadam, kas bija pirmais un pēdējais gads, kad šīs sērijas ēkas bija būvētas Latvijā.

Veicot 467A sērijas ēku apsekošanu un izpēti, netika identificēti tādi nesošo konstrukciju un elementu defekti un bojājumi, kas var ietekmēt to nestspējas zudumus un ēku drošu ekspluatāciju. Ēku izpētē netika konstatēti nesošo konstrukciju un balsta vietu bojājumi vai citas pazīmes, kas liecinātu par deformācijām un mehāniskās stiprības un stabilitātes zudumiem. 467A sērijas ēku nesošajām konstrukcijām nav nepieciešams veikt pastiprināšanas darbus. Kopumā tās ir apmierinošā tehniskā stāvoklī un ēku ekspluatācija ir droša.

Vienlaikus ēku tehniskā stāvokļa nepasliktināšanai un tās drošai ekspluatācijas turpināšanai nekavējoties jāveic tādi darbi kā nesošo elementu – kolonnu un siju atjaunošana, jumta elementu virsmas atjaunošana un aizsardzība pret klimatisko faktoru ietekmi – jumta seguma ierīkošanu, starppaneļu un jumta elementu šuvju hermetizāciju, kā arī avārijas stāvoklī rezerves eju jumtiņu demontāžu vai atjaunošanu.

Lai iedzīvotājiem samazinātu izmaksas šo darbu veikšanai, Ekonomikas ministrija piedāvā ēku nesošo konstrukciju mezglu pastiprināšanas tipveida risinājumus. Jumta sarežģītas konfigurācijas dēļ izstrādāts jumta konstrukcijas tipveida risinājums, paredzot aizsargāt dzelzsbetona konstrukcijas no agresīvās vides, pagarinot to ilgmūžību, vienlaicīgi vienkāršojot jumta konstrukciju.

Lai pārliecinātos par esošā dzīvojamā fonda tehnisko stāvokli, Ekonomikas ministrija plāno līdz 2025. gadam veikt visu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sēriju mehāniskās stiprības un stabilitātes izpēti.

Šogad tiek veikta 103. sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku izpēte. Šīs sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ir gan Latvijas pilsētās, gan reģionos. Izpētes ietvaros plānots apsekot vismaz 15 ēkas. Novērtējums tiks veikts gan “Pilsētprojekts” izstrādātā piecstāvu dzīvojamo ēku tipveida projektam, gan trīs stāvu ēku projektam lauku teritorijās. Līdzīgi kā iepriekšējos gados veikto apsekojumu laikā, arī šis pētījums pamatā balstīsies uz konstrukciju padziļinātu tehniskā stāvokļa novērtējumu, lai novērtētu ēku tehnisko stāvokli, kā arī dotu ieteikumus atbilstošai ēku turpmākai ekspluatācijai.

Pilno rakstu lasi šeit