Rīgas pilsētas mikrorajons: Purvciems.

Purvciems ir Rīgas pilsētas daļa Vidzemes priekšpilsētā, uz austrumiem no Rīgas-Ieriķu dzelzceļa līnijas (kādreizējā Hausmaņa purva vietā), to ieskauj Brīvības gatve, Biķernieku, A.Deglava, Ulbrokas iela un dzelzceļš. Tas sastāv no 6 mikrorajoniem un sabiedriskā centra.

Hausmaņa purva nosaukums izveidojies 17.gs. beigās – 18.gs. sākumā, kad arī pamazām sākās šī necaurbrienamā kūdras purva susināšana. Tajā laikā pa plašo purvu pāri smilšaino pauguru mugurām veda līkloču ceļi garām atsevišķām zemnieku sētām. Agrākajā Hausmaņa purva rajonā 18.gs. beigās dzīvoja tikai brīvzemnieki. Vēlāk, 18.gs. beigās, kad purva malas kļuva biežāk apdzīvotas, izveidojās Purvciems.”

19.gs. Hausmaņa purva vieta pamazām tika apbūvēta ar vienģimeņu ēkām, kas pārsvarā celtas smilšu slāņa pacēlumā purva vidū. Rīgas administratīvajās robežās Purvciema teritoriju iekļāva tikai 1924.gadā. Tika izstrādāts rajona attīstības plāns un izveidots jauns ielu tīkls, kā rezultātā sākās intensīvāka vienģimeņu namu celtniecība. Uz šo apkaimi attiecas 1923.gadā arhitekta Arnolda Lamzes vadībā izstrādātais Rīgas ģenerālplāns, pēc kura pilsētas perifērijā paredzēja vienīgi ekstensīvu mazstāvu apbūvi.

Intensīva Purvciema apbūve turpinājās arī 20.gs 70. un 80.gados, kad tika uzcelti lielie daudzstāvu dzīvojamie nami. Gar Purvciema maģistrālēm tika izvietotas brīvi trasētas 9 stāvu daudzsekciju ēkas.

Purvciema jaunā dzīvojamā masīva plānojuma struktūras pamatā bija regulārs 120 grādu moduļu tīkls, kur katru sešstūra malu veido viena 5-stāvu 4 vai 6 sekciju dzīvojamā ēka. Tās papildina atsevišķas 9-stāvu ēkas. Vēlākajos gados šeit tika uzceltas arī eksperimentālas ēkas pēc individuāliem projektiem, viena no tām − daudzstāvu dzīvojamā ēka Ūnijas ielā, kura uzbūvēta 1994.gadā. Šajā vietā atrodas arī padomju laiku lepnums – uzņēmums “Mēbeļu nams” Dzelzavas ielā 72, un lielveikals “Minska” (Rīgas pirmais lielveikals mūsdienu izpratnē, tagad Rimi), kas joprojām kalpo kā tautu draudzības simbols – Minskā (Baltkrievija) atrodas līdzīgs lielveikals “Rīga”.

Mūsdienās Purvciemā iespējams iegādāties ļoti dažādus īpašumus – tiek celti gan dažādu klašu dzīvojamie nami, gan komercobjekti. Purvciema top jauneltnes un tiek celti jauni projekti.  Viens no tiem “Green City” Upeņu ielā 9.