Zeme / Pārdod

Atpakaļ uz katalogu
Artūrs Isakovs
Nekustamā īpašuma aģents
Zeme
Kalna Birzuļi
Ķekavas pag., Ķekavas nov.
100 700 m2
Cena par m2: 2.9 €
Cena: 292 000 €

Plašs zemesgabals pie Valsts auto ceļa A5. Uz zemesgabala atrodas Klaņģu pilskalns (Valsts aizsardzîbas nr. 2092.), kas ir Valsts aizsargajamais kultūras piemineklis. Komunikācijas:
Elektroapgādes tīkliem nepieciešams veikt pieslēgumu + projektu.
Ūdensapgāde tiek paredzēta no vietējā urbuma (nepieciešams veikt). Detalplanojums ir izstrādes stadijā.